"סנאדי سندي" מימוש זכויות בחברה הערבית تحصيل حقوق طبية

"סנאדי מאפשרת מימוש נכון של זכויות רפואיות בחברה הערבית .סנאדי עוזרת לאדם המתקיים בקושי מקצבה לכזה המתקיים בכבוד"

לאחר מחקרים ובדיקות מעמיקות אודות יחס והתנהלות החברה הערבית והפרטים בתוכה, אל מול הממסד ובראשו המוסד לביטוח הלאומי, עלה שקיים מחסור רב בתפיסות ובעיקר חוסר מודעות וידע בנוגע לזכויות והשירותים שמגיעות לאוכלוסייה זו.

בהתאם לכך, ובתמיכת מצד מומחים ובעלי מקצועי כגון רופאים, משפטנים וכלכלנים, ראינו מן הנכון להקים גוף שיכול להוביל ולקחת על עצמו בעיקר את העלאת המודעות בנושא מימוש הזכויות הרפואיות בחברה הערבית, ומכאן נבע הרעיון של הקמת "סנאדי" כגוף שמוביל נושא זה.

"סנאדי" מספק תשובות, פתרונות ובעיקר הכוונה בנושא הזכויות הרפואיות אל מול הגופים הרלוונטיים כגון המוסד לביטוח הלאומי, חברות ביטוח, קופות חולים, קרנות פנסיה, עמותות וגופים אחרים.

"סנאדי" היא המיזם הראשון והייחודי מסוגו בחברה הערבית, הכולל מתן שירותים בתחומים הבאים: קביעת שיעורי נכות, מקרים של רשלנות רפואית, אובדן כושר עבודה, פגיעה בתאונות דרכים ותאונות עבודה, חברות הביטוח, ילדים עם אוטיזם, מחלות כרוניות, ביטוח סיעודי, ושירותים אחרים למקרים חריגים.לצד זה, פעילות ענפה בקהילה לרבות הרצאות ומפגשי העשרה למשפחות של בעלי מוגבלויות, וסגל בארגונים בתחומי הרווחה והחינוך, כגון מחלקות רווחה ובתי ספר לחינוך מיוחד.

 

תפריט